Dunbedmortels

Strakke en pure gevels

Het karakter van een gevel wordt bepaald door het samenspel van gevelsteen en voeg. In een trend naar strakkere gevelstructuren wordt de kleur van de voeg meer en meer aangepast aan de kleur van de gevelsteen.

Om de tint van de gevelsteen 100% tot zijn recht te laten komen, wordt al een tijd geëxperimenteerd met voegloos metselwerk. Hierbij wordt de normale voegdikte (±13 mm) verminderd tot 4 à 6 mm en worden de voegen opengehouden. Daar komt meestal een nieuwe techniek aan te pas, zoals verlijmen van de steen. Maar dat is een procédé waar vele aannemers onwennig tegenover staan.

Dankzij nieuwe dunbedmortels is het nu wel mogelijk om met een metselmortel te gaan dunmetselen. De dunmetseltechniek zorgt, net zoals bij het lijmen, voor een massieve gevel met een grote expressiviteit.

Dunbedmortels worden aangebracht met een kleiner truweel op voegdiktes van 4 tot 7 mm. Door een aangepaste receptuur blijft de mortel voldoende water bevatten voor een goede hechting en verharding en kunnen de stenen perfect worden ingevlijd.

Dunbedmortel is beschikbaar in verschillende kleuren.

 

  ongekleurd gekleurd
M5

348D (in zak)

348D (in silo)

348DK (in zak)

348DK (in silo)

M10 248D (in silo) 248DK (in silo)