Grijze cement

Cement is een hydraulisch bindmiddel: uit de chemische reactie van een fijngemalen anorganische stof met water ontstaat een kunstmatig mineraal, cementsteen.

Hoe fijner het cementpoeder, hoe sneller deze scheikundige reactie verloopt (hydratatie). Hydratatie is een exotherme reactie, d.w.z. er komt warmte vrij.

De verharding gebeurt zowel onder water als in de lucht, het reactieproduct behoudt na verharding zijn sterkte en stabiliteit.

Er zijn verschillende cementtypes, aangeduid met CEM I tot en met CEM V, met een kleiner of groter gehalte aan portlandcement en hoogovenslak of vliegas.

  • CEM I: portlandcement met maximaal 5% andere stoffen.
  • CEM II: allerlei mengvormen van portlandcement met bijvoorbeeld leisteen, vliegas, hoogovenslak…  minimaal 65% portlandcement.